Přihlášení

Login:
Heslo:
Základní moduly pro rozšíření FixData CRM Zavřít...
 • Střediska - modul, který umožňuje využívat CRM více organizacím s odlišnou činností a odlišnými produkty.
 • KPI (Key Performance Indicator) - základní prvek pro měření výkonnosti obchodníků, zpracovatelů dokumentů a dalších složek, podílejících se na obchodování.
 • Business plan - nastavení plánů plnění pro obchodníky.
 • Provizní systém - on-line výpočet a evidence provizí s vazbou na realizované obchody.
 • Fakturace - databáze a práce s fakturami.
 • Katalog produktů - katalog pro práci s větším množstvím produktů.
 • Reklamace - evidence reklamací.
 • Help Desk - integrovaný základní HelpDesk.
 • Využití CRM - měření přístupů a času stráveného v aplikaci uživateli.
 • Monitoring - monitoring změn u obchodních případů.
 • Call Centrum - malé call centrum se zadáním volacího projektu, přidělením operátora, přidělením databáze, statistikou a vytvářením automatického leadu - obchodního případu pro obchodníky.
 • Cleaning - kontrola dat před odesláním do produkční databáze.
 • Back Office - elektronické zpracování dokumentů (kontroly, schválení, archivace).
 • Firemní intranet - podnikový informační systém obsahující v základě podrobné karty uživatelů, úložiště firemních dokumentů, aktuality s automatickou distribucí do e-mailů uživatelů, bonusový program pro uživatele, evidenci dovolených, prezenci na poradách.
 • Administrace webu společnosti - administrační rozhraní pro web.
 • Automatická kniha jízd - kniha jízd pro evidenci využívání vozidla.
 • Translator - modul pro přidání neomezeného počtu jazykových mutací.
FixData CRM lze doplnit i o moduly vyrobené dle požadavku uživatele.